DAŇOVÉ ÚLEVY

Prominutí pokut

 V souvislosti s daňovými úlevami jsou prominuty rovněž některé pokuty, které souvisejí s podáním daňových přiznání a daně z přidané hodnoty.  Na rozdíl od pozdějšího podání daňového přiznání je potřeba v těchto případech doložit důvody, které vedly k pozdním podání nebo placení daní, související s koronavirem.  První pokuta, která je prominuta, je pokuta za opožděné […]

Pozdní podání přiznání

Nejen finanční podporu ale i některé úlevy jednotlivých ministerstev se chystají v souvislosti s postupem šíření koronaviru. Jako první si přichystalo úlevy Ministerstvo Financí vedené ministryní Alenou Schillerovou  Prvním opatřením, které přijala vláda, je prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání. Daňové přiznání pro rok 2020 má být podáno do 1.4.2020. Vzhledem ke stále šířící […]