ZAMĚSTNANCI

Program ANTIVIRUS

Mezi podmínky pro přiznání nároku na kompenzaci patří striktní dodržování zákoníku práce, dále musí zaměstnavatel vyplatit mzdu a odvést odvody a zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď. Kompenzační bonus pro OSVČ 7. dubna 2020 bylo schváleno jednorázové plnění ve výši 500 Kč na den za období od 12. 3. 2020 […]