Prominutí pokut


 V souvislosti s daňovými úlevami jsou prominuty rovněž některé pokuty, které souvisejí s podáním daňových přiznání a daně z přidané hodnoty.


 Na rozdíl od pozdějšího podání daňového přiznání je potřeba v těchto případech doložit důvody, které vedly k pozdním podání nebo placení daní, související s koronavirem.


 První pokuta, která je prominuta, je pokuta za opožděné tvrzení daně a pokuta za nepodání kontrolního hlášení. Pokutu lze prominutou v případě, že některý ze zaměstnanců nemůže plnit svoje povinnosti související s podáním daňových formulářů – typicky například účetní v karanténě apod. Opatření se týká všech fyzických i právnických osob.


 Rovněž bude prominuta druhá pokuta za nepodání kontrolního hlášení. První pokuta je totiž promíjena automaticky. Opět je ale potřeba mít na paměti, že k prominutí je potřeba doložit důvody, které souvisí s koronavirem. Finanční úřady rovněž obdrží pokyn k individuálním promíjení této pokuty.


 V souvislosti s pozdějším podáním daňového přiznání bude docházet také k podáním žádosti o odkladu platby daně, případně žádostí o splátkování. Poplatek ve výši 400 Kč bude v souvislosti s koronavirem odpuštěň při podání do konce července 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *